สถิติหวย

สถิติหวย

สถิติหวย ดูสถิติหวยย้อนหลัง เช็คผลหวยย้อนหลังได้ที่นี่ทุกงวด สถิติหวยออกย้อนหลัง ทั้งรางวัลที่ 1, รางวัลเลขท้าย 2 ตัว, รางวัลเลขหน้า-เลขท้าย 3 ตัว ได้ที่เว็บไซต์ THAI-HUAY.COM ทุกงวด

สถิติหวย ตรวจหวยย้อนหลัง

งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
รางวัลที่ 1เลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขท้าย 2 ตัว
972661368 741208 25546
งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
รางวัลที่ 1เลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขท้าย 2 ตัว
506404154 598062 24540
งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2563
รางวัลที่ 1เลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขท้าย 2 ตัว
286051189 464045 98038
งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2563
รางวัลที่ 1เลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขท้าย 2 ตัว
837893594 757110 59559
งวดวันที่ 16 กันยายน 2563
รางวัลที่ 1เลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขท้าย 2 ตัว
244083127 220623 85357
งวดวันที่ 1 กันยายน 2563
รางวัลที่ 1เลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขท้าย 2 ตัว
999997636 725342 95798
งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2563
รางวัลที่ 1เลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขท้าย 2 ตัว
945811614 712364 73388
งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2563
รางวัลที่ 1เลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขท้าย 2 ตัว
569391575 931578 80992
งวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
รางวัลที่ 1เลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขท้าย 2 ตัว
873286510 533494 68253
งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
รางวัลที่ 1เลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขท้าย 2 ตัว
347258095 362094 30783
งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2563
รางวัลที่ 1เลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขท้าย 2 ตัว
516967876 882565 62564
งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2563
รางวัลที่ 1เลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขท้าย 2 ตัว
831567264 489562 58224
งวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2563
รางวัลที่ 1เลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขท้าย 2 ตัว
051095191 364285 43022
งวดวันที่ 16 มีนาคม 2563
รางวัลที่ 1เลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขท้าย 2 ตัว
503446258 726404 66177
งวดวันที่ 1 มีนาคม 2563
รางวัลที่ 1เลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขท้าย 2 ตัว
875938294 328597 78098
งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
รางวัลที่ 1เลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขท้าย 2 ตัว
781403515 952030 91894
งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
รางวัลที่ 1เลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขท้าย 2 ตัว
589227259 552375 92706
งวดวันที่ 17 มกราคม 2563
รางวัลที่ 1เลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขท้าย 2 ตัว
491774004 132379 59568
งวดวันที่ 30 ธันวาคม 2562
รางวัลที่ 1เลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขท้าย 2 ตัว
510541116 382140 25081
งวดวันที่ 16 ธันวาคม 2562
รางวัลที่ 1เลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขท้าย 2 ตัว
529924043 138555 66597
งวดวันที่ 1 ธันวาคม 2562
รางวัลที่ 1เลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขท้าย 2 ตัว
453522261 617013 45781
งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562
รางวัลที่ 1เลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขท้าย 2 ตัว
017223164 640085 19432
งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
รางวัลที่ 1เลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขท้าย 2 ตัว
967375323 806021 20679
งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2562
รางวัลที่ 1เลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขท้าย 2 ตัว
812564255 625132 59815
งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2562
รางวัลที่ 1เลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขท้าย 2 ตัว
691197392 920606 79759
งวดวันที่ 16 กันยายน 2562
รางวัลที่ 1เลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขท้าย 2 ตัว
340388733 947925 93985
งวดวันที่ 1 กันยายน 2562
รางวัลที่ 1เลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขท้าย 2 ตัว
798787210 847274 43920
งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2562
รางวัลที่ 1เลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขท้าย 2 ตัว
775476149 912563 58089
งวดวันที่ 1 สิงหาคม 2562
รางวัลที่ 1เลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขท้าย 2 ตัว
387006135 983562 79558
งวดวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
รางวัลที่ 1เลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขท้าย 2 ตัว
369765355 901113 55688
งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
รางวัลที่ 1เลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขท้าย 2 ตัว
943647239 864006 37586
งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2562
รางวัลที่ 1เลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขท้าย 2 ตัว
174055625 884127 80029
งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2562
รางวัลที่ 1เลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขท้าย 2 ตัว
516461589 713215 56046
งวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
รางวัลที่ 1เลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขท้าย 2 ตัว
962526669 949018 82871
งวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
รางวัลที่ 1เลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขท้าย 2 ตัว
061324043 476374 69925
งวดวันที่ 16 เมษายน 2562
รางวัลที่ 1เลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขท้าย 2 ตัว
570331512 930966 96823
งวดวันที่ 1 เมษายน 2562
รางวัลที่ 1เลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขท้าย 2 ตัว
109767888 959403 97552
งวดวันที่ 16 มีนาคม 2562
รางวัลที่ 1เลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขท้าย 2 ตัว
724628148 883154 87764
งวดวันที่ 1 มีนาคม 2562
รางวัลที่ 1เลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขท้าย 2 ตัว
345650137 999830 83765
งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
รางวัลที่ 1เลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขท้าย 2 ตัว
074824881 910612 87956
งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
รางวัลที่ 1เลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขท้าย 2 ตัว
967134643 779197 94804
งวดวันที่ 17 มกราคม 2562
รางวัลที่ 1เลขหน้า 3 ตัวเลขท้าย 3 ตัวเลขท้าย 2 ตัว
197079206 412127 66065

นอกจากชุดสถิติหวยแล้ว ทางเว็บไซต์ THAI-HUAY.COM ยังมีชุดเลขเด็ดแนวทางหวยรัฐบาลจากสำนักดังอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เลขเด็ดไทยรัฐ หวยแม่จำเนียร หวยซองสำนักดังต่างๆ ซึ่งเป็นชุดเลขเด็ดงวดนี้ที่คอหวยต่างให้ความสนใจกันทุกงวด